Scholengemeenschappen
Decretaal worden een aantal taken van de scholengroep toevertrouwd aan de  scholengemeenschappen secundair onderwijs en basisonderwijs.
Een co÷rdinerend directeur leidt elk van deze vergaderingen.
De ganse organisatie kan rekenen op een beperkte centrale administratie.
Meer autonomie betekent meer verantwoordelijkheid.