College van directeurs
De algemeen directeur en de centrale administratie staan in voor het dagelijks beheer van de scholengroep.
De algemeen directeur heeft beslissings- en managementbevoegdheid op het niveau van de scholengroep.

In het college van directeurs  zetelen alle directeurs van de scholen, van de centra voor volwassenenonderwijs en leerlingenbegeleiding die deel uitmaken van de scholengroep.
Allen hebben stemrecht.

Het college van directeurs doet het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk en is bevoegd voor het beheer van de administratieve loopbaan van het personeel dat tot de scholengroep behoort. De bevoe. gdheden zijn terug te vinden in het Bijzonder Decreet van het Gemeenschapsonderwijs  BijzonderDecreet.pdf

Gelet op de diversiteit van taken wordt het college van directeurs bijgestaan door 5 beleidscellen:

Beleidscel FinanciŽn
Beleidscel Logistiek/infrastructuur/veiligheid
Beleidscel Informatie- en communicatietechnologie
Beleidscel Personeel
Beleidscel Pedagogisch
Beleidscel Management