Openheid en verdraagzaamheid
Het mooie van ons onderwijs is dat iedereen met elkaar geconfronteerd wordt. De verschillende godsdienstige en filosofische overtuigingen in onze klassen zijn een rijkdom. Onzescholen stimuleren jongeren om anderen met respect te behandelen en hun eigenheid te waarderen. Wij helpen leerlingen om op te komen voor de eerbiediging van de rechten van de mens, voor het wegwerken van sociale ongelijkheid en voor een democratische maatschappij.
Elk kind is uniek en daar willen wij aandacht aan schenken. Wij stimuleren kinderen om zich te ontplooien volgens hun mogelijkheden
.