Oog voor de maatschappelijke werkelijkheid
Onze maatschappij evolueert razendsnel. Het onderwijs staat niet los van de vele veranderingen . Wel integendeel, onderwijs wordt steeds meer gezien als een richtinggevende factor. Onze taak is kinderen en jongeren voor te bereiden op de maatschappij van morgen. Daarom is het van het allergrootste belang dat een school ‘bij blijft’. Wij streven ernaar rekening te houden met de economische, sociale, culturele, politieke en technologische evoluties in alle activiteiten.

Onze scholen – een venster op de wereld

Wij begeleiden kinderen naar volwassenheid en laten hen op school met de ‘ echte wereld’ kennismaken.

Een paar concrete voorbeelden :
moderne didactische middelen zoals pc’s , cd-rom’s en video zijn een noodzaak om leerlingen up-to-date kennis en vaardigheden mee te geven. De scholen van het gemeenschapsonderwijs streven ernaar het budget voor didactisch materiaal (moderne middelen maar ook boeken) in de eerstkomende jaren op te drijven;
onze scholen werken samen met bedrijven, non-profitorganisaties en universiteiten om onze leerlingen betere stages te kunnen aanbieden. Die samenwerking wordt verder uitgebreid;
We streven ernaar het globale studieaanbod beter af te stemmen op de realiteit. Speciale doelgroepen en zogenaamde ‘knelpuntberoepen’, waarvoor er een arbeidstekort is, krijgen daarbij speciale aandacht;
via opleidingen en workshops zorgen we ervoor dat onze directies op de hoogte zijn van de nieuwste trends op het vlak van beleid en leidinggeven; moderne managementtechnieken zijn immers een garantie voor een moderne school.