Betrokkenheid
Het geluk en de toekomst van uw kind, dat is voor u van het allergrootste belang. Daarmee staat u niet alleen. De directie, de leerkrachten en alle personeelsleden van onze scholen willen het allerbeste voor al hun leerlingen. Logisch toch dat we de krachten bundelen en zoveel mogelijk samenwerken?

Iedereen heeft het recht mee te bepalen hoe zijn school werkt. Dat is een van de speerpunten van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Betrokkenheid leidt tot tevredenheid. Leerlingen groeperen zich in leerlingenraden, leerkrachten worden uitgenodigd om constructief mee te denken bij het beleid en ook u hebt ruime inspraak. Wij beschouwen ouders niet als “storende indringers” maar houden rekening met hun meningen en verlangens. In onze scholen wordt het bestuur door de ouders verkozen. Het mooiste bewijs dat uw mening telt.

Inspraak in de praktijk
Wij staan open voor een permanente dialoog met leerlingen, ouders en leerkrachten . Een paar initiatieven die we nemen om de betrokkenheid op te drijven
belangrijke overlegorganen - schoolraad , oudercomités , leerlingenraden - zullen verder uitgebouwd en ondersteund worden ;
vlotte communicatie is een fundamentele schakel in een school waar ‘ Inspraak ‘ troef is . We streven naar een duidelijke communicatie op uw maat. Ouderavonden , mededelingen, de schoolagenda , huisbezoek, de website, ….. ; allemaal instrumenten waaraan we extra aandacht zullen besteden;
u wilt weten hoe uw kind het op school doet. Met een rapport met een paar cijfers of ‘zij doet het goed ‘ bent u - terecht - niet tevreden . Daarom willen wij werk maken van een uitgebreid rapport, met de nadruk op de veranderingen die uw zoon of dochter maakt.