Innovatie en creativiteit
Kleine kinderen zijn van nature creatief en dus innovatief : alles wat ze doen is nieuw. Kleuters genieten, zonder meer. Ze zijn Plop en Bob de Bouwer, een prinses of juf. Naarmate kinderen ouder worden, neemt hun creativiteit soms af. Maar niet als het van ons afhangt . Wij spelen in op de creativiteit van onze leerlingen door hun nieuwsgierigheid te prikkelen, door hen de ruimte te geven om te ontdekken, om vragen te stellen en om ook fouten te maken.
Ook in het beleid van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn creativiteit en innovatie sturende factoren. Ons onderwijs staat open voor verbetering en vernieuwing op alle niveaus.