Kwaliteit
De basiswaarde van onze scholengroep is kwaliteit. Een vlag die vele ladingen dekt. De kwaliteit van onderwijs vertaalt zich immers niet enkel in de leerwinst van uw kind. Ook een school waar leerlingen zich goed voelen, waar leerkrachten met plezier voor de klas staan en waarover u tevreden bent, is een school die kwaliteit biedt. Daarnaast is ook de voortdurende bijscholing van het personeel, op alle niveaus, van groot belang.

Kwaliteit daar wordt aan gewerkt

Kwaliteit is voor onze scholen geen loos woord, het verbeteren van de kwaliteit zit vervat in elk actiepunt van de toekomstvisie.

Een paar initiatieven :
de leerwinst van uw kind meetbaar maken en u informeren over de resultaten van die      metingen;
permanent werken aan een aangenaam leerklimaat: goed uitgeruste, nette scholen waar het prettig leren en werken is;
de dienstverlening in scholen optimaliseren; professioneel onthaal, klachtopvang, enz...;
de integratie van nieuwe leerlingen verbeteren door initiatieven zoals peter - en meterschap;
een brede waaier van diensten aanbieden, zoals leerlingenvervoer, maaltijden, kinderopvang, voor -en naschoolse opvang, boekenfonds, huiswerkbegeleiding, toegankelijkheid ,enz...;
nauw samenwerken met het bedrijfsleven , de profit- en non profitsector en alle andere instellingen om ze kennis en middelen uit te wisselen;
alle medewerkers een ruime keuze aan opleidingen aanbieden, zodat ze uw kind nog beter kunnen begeleiden.